Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.
26 maj

En viktig rekordskörd

När skördeåret 2019 nu är lagt till handlingarna kan man slå fast att det blev riktigt bra.
I september kunde KLF konstatera att rekordet från 2017 slogs med nästan 20 000 ton levererad spannmål. Detta innebar en total volym på nästan 180 000  ton. Detta var psykologiskt viktigt för lantbrukarna efter att året innan upplevt en historisk torrperiod.

Som kontrast till 2018 visade sig vädret under året bli ovanligt gynnsamt vilket antydde att skörden kunde bli extra stor. KLF var väl rustade och hade planerat både mottagning och lagringskapacitet utefter dessa förutsättningar, men ändå överträffade skörden de högt ställda förväntningarna. Detta resulterade i att KLF för första gången i historien lastade båtar i Åhus, för leverans österut, mitt i brinnande skördeperiod.

Fördelarna med KLF:s kontraktsmodell visade sig under 2018 när volymerna var låga. Men fördelarna blev lika tydliga under 2019 när året började osäkert för att sedan förvandlas till ett rekordår.
Till skillnad från de allra flesta aktörer på marknaden tecknar KLF skördekontrakt per hektar och ger samma pris oavsett volym för att minska riskerna för lantbrukarna.

Trots en stor skörd når KLF resultatmässigt inte upp i några rekordnivåer, vilket beror på att 2018 års torka fortfarande påverkar ekonomin. Trots detta kommer KLF att genomföra en efterlikvid på spannmål och oljeväxter, vilket är bra efter fjolårets utmaningar.

Övriga produktområden levererade bra resultat under året. För första gången sedan 2014 ger KLF en bonus till foderkunderna, vilket är ganska unikt. Under många år har foderaffären bidragit med en stabil intäkt och KLF vill därför bidra till en bättre lönsamhet för våra foderkunder. Sedan 2006 har KLF ett samarbete med Lantmännen i Åhus när det gäller foder, för att skapa en rationell produktion och får ner kostnaderna. Under hösten omförhandlades och förlängdes kontraktet ytterligare fem år.

Under medlemsdialogen som genomfördes under 2018 fick styrelsen en tydligt uppdrag att se över hur stadgarna kunde förändras för att eventuellt vidga medlemsvillkoren. Styrelsen har arbetat vidare med frågan under 2019. Under vinterns medlemsdialog redovisades vilka olika konsekvenser en stadgeändring kan få, allt från insatser till rösträtt. Det finns ett stort intresse hos medlemmarna att diskutera detta och man kan se att majoriteten är för ett utökat medlemskap.

I länken hittar du Årsredovisning 2019.