Sök
Foder
Nyhet
Spannmål
Foder
Växtskydd
Utsäde/gödsel
Olja
Plast
Om oss/Kontakt
Bakåt
Klicka på det område ovan du vill ha mer information om.
20 apr

2016 – ett händelserikt och annorlunda år för KLF

Året som gått har varit ett händelserikt år på så sätt av vi har gjort strategiska förvärv som är mycket viktiga för föreningens framtid. Under första halvåret köpte vi den så kallade Risfabriken i Åhus hamn. Det är en fastighet som gränsar till vår spannmålsanläggning och möjliggör en framtida investering i utökad spannmålslagring i hamnen. Vi har under många år varit beroende av mer eller mindre tillfälliga lösningar för att hantera all den spannmål vi får in under skörd, men nu kan vi investera i en långsiktig lösning för framtiden i Åhus.

I slutet av året blev det även klart att Knislingeortens Lagerhusförening överlåter sin verksamhet till KLF. Diskussioner om ett utökat samarbete föreningarna emellan har pågått under flera år. Vi är mycket glada och stolta över förtroendet vi fått från Knislingeortens Lagerhusförening, att överta deras spannmålsanläggning i Knislinge.

Det som gör 2016 till ett annorlunda år för KLF är att vi gör ett mycket svagt ekonomiskt resultat. Året präglades av kraftigt fallande spannmåls priser under första halvåret på grund av globalt stora skördar. Detta i kombination med att vi hade stora lager osåld spannmål vid årets början, påverkade vårt resultat negativt.
Under andra halvåret återhämtar resultatet sig och ligger i nivå med tidigare år. Att vi skulle få uppleva ett sådant år var på sätt och vis väntat, då vi under många år tjänat pengar när spannmålspriserna stigit. Men att prisfallet skulle bli så stort var oväntat och med facit i hand skulle vi agerat annorlunda.
Att ta risk i spannmålsaffären är en oundviklig del av verksamheten och genererar både vinster och förluster. Året som gått har varit en lärdom för oss och bekräftar vikten av att ha reserver i verksamheten. Precis som tidigare generationer av KLF:s medlemmar var noga med att samla i ladorna för att klara en dålig skörd, har vi gjort samma sak. Därför står vi mycket starka och väl rustade att klara framtida utmaningar.

Gå in på länken för att komma till KLF:s Årsredovisning 2016.